Blog : Gemeente Amsterdam

Sportraad Amsterdam

Sportraad Amsterdam

De Sportraad is hét onafhankelijk sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam dat zowel gevraagd als ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen van het grootstedelijk sportbeleid.