Privacy Policy Kirpunt Webdesign

Kirpunt Webdesign is zich ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kirpunt Webdesign. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Kirpunt Webdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kirpunt Webdesign. Ik zorg ervoor dat op een correcte wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kirpunt Webdesign of die van een derde partij.

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Zo maak ik gebruik van de Facebook pixel, welke mij helpt te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Met Google analytics heb ik een verwerkersovereenkomst afgesproken. Persoonlijke gegevens worden in geen geval met Google gedeeld, al deze opties heb ik uitgezet. De gegevens worden hier gedurende 26 maanden behouden, hierna worden deze – indien er geen nieuwe activiteit plaatsvindt – verwijderd.

Webhosting van Wp Provider

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Wp Provider. Wp Provider verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wp Provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wp Provider is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kirpunt Webdesign op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht heb vervaardigd.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen via info@kirpunt.nl

 

Mei 2020.