Blog : Painter

Jesse Faber

Jesse Faber

Jesse Faber is een schilder die zich momenteel richt op 17de eeuwse Nederlandse Meesters portretten toegepast op een basis zoals houten kisten, golfkartonnen dozen en papieren verpakkingen. Fabers werk werd gepresenteerd op locaties in New York, Basel, Amsterdam, Parijs, Miami en Londen.

Jesse Faber is a painter who’s current practice focuses on 17th Century Dutch Masters portraiture applied onto modern vessels such as wooden crates, corrugated cardboard boxes, and paper packaging. Faber’s work has been presented at venues in New York, Basel, Amsterdam, Paris, Miami and London.